Πλατφόρμα Synergy Exchange


To SYNERGY στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και κατάρτισης που προσφέρεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσα από τη δημιουργία διαδικτυακής δικτύωσης και ευκαιριών ανταλλαγής γνώσεων και πρακτικών ανάμεσα σε μικροεπιχειρήσεις και παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Η ιστοσελίδα www.synergyexchange.eu αποβλέπει στη μείωση των «πραγματικών αποστάσεων» όσον αφορά στις ευκαιρίες κατάρτισης που προσφέρει ο τομέας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε μικροεπιχειρήσεις, σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν οι ίδιοι οι μικροεπιχειρηματίες για περαιτέρω κατάρτιση, ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων τους.

Μέσα από την πλατφόρμα μας, οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων έχουν δωρεάν πρόσβαση σε μικρά μαθήματα και πόρους που καλύπτουν τις ανάγκες κατάρτισης των μικροεπιχειρήσεων. Ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο διαδικτυακά για να ενισχύσει τις ικανότητες των εκπαιδευτών ούτως ώστε να μπορούν να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά με τους μικροεπιχειρηματίες και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για τον επιχειρηματικό κόσμο. Κατά τον ίδιο τρόπο, το SYNERGY ανέπτυξε ένα εισαγωγικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες μικροεπιχειρήσεων να αποκτήσουν ενεργό δράση στο πλαίσιο του νέου τους ρόλου στη μάθηση μεταξύ ομοτίμων (peer-to-peer learning).

Η πλατφόρμα Synergy Exchange δίνει επίσης τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων να έρθουν σε επαφή με άλλους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. Μέσα από τη δικτύωση με ανθρώπους που κατανοούν τις φιλοδοξίες και τις προκλήσεις άλλων μικροεπιχειρηματιών, τα δίκτυα SYNERGY μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, καθώς μπορούν να δημιουργηθούν μακροχρόνιες και ουσιαστικές επιχειρηματικές συνεργασίες στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο.

Το SYNERGY αποτελεί μοναδική ευκαιρία δικτύωσης με επιχειρήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και δημιουργίας ουσιαστικών επαφών που είναι απαραίτητες για να στοχεύσετε πελάτες σε άλλους τομείς ή χώρες μέσα από συνεργασίες που διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατόν να αναπτυχθούν. Επίσης, μπορείτε απλά να εμπνευστείτε από τις προσεγγίσεις και μεθόδους που χρησιμοποιούνται από άλλους ιδιοκτήτες μικροεπιχειρήσεων για να μεγιστοποιήσετε κι εσείς την απόδοσή σας.